В периода от 03 до 04.11.2022 г., в хотел Олимп ще се проведе годишния семинар на НВСФ. По време на провеждането му ще бъдат обсъдени следните теми: 

Предварителен анализ на проведените през 2022 г. държавни военни първенства, обсъждане промените в наредбите за провеждане на Държавните военни първенства по видове спорт за 2023 г., обсъждане на Държавен (ведомствен) спортен календар за 2023 г., обсъждане на номинации за спортисти на Националната военна спортна федерация за 2022 г.

В мероприятието ще вземе участие председателят на УС на УВСК ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Борис Борисов.

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"