На 25.04.2023 г. се проведе 17– то редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на Управителният съвет и членовете на […]

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"