На 21.03.2024 г. ще се проведе 18– то редовно годишно общо отчетно-изборно събрание на Управителният съвет и […]

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"