Старшина I степен Филотея Димитрова, главен старшина Георги Георгиев, старшина I степен Самуил Стоянов и офицерски […]

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"