Председател на управителния съвет  УВСК ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Борис Димитров Борисов

тел.: +359 889 408 344

Email: bdb_62@usa.com

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"