Председател на управителния съвет на

УВСК ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“

капитан I ранг Вълчо Атанасов тел.: +359 889 066 013

e-mail: v.atanasov@nvna.eu 

© 2022 Университетски Войскови Спортен Клуб

ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"